Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018
18.10.2017.

L.p.

LO

Gimnazjum

1.  

24.11.2017

24.11.2017

2.  

30.04.2018

18.04.2018

3.  

20.04.2018

19.04.2018

4.  

02.05.2018

20.04.2018

5.  

04.05.2018

30.04.2018

6.  

07.05.2018

02.05.2018

7.  

08.05.2018

04.05.2018

8.  

-

08.05.2018

Razem

7 dni

8 dni