Rada Rodziców
29.11.2017.

Dyżur Rady Rodziców - w każdą środę od godziny 16.00Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

Rada Rodziców

Bank BS Wąsewo

Nr konta : 87 8930 0004 0000 3825 3000 0010