Innowacyjny projekt nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej
18.01.2011.

W III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, ul. Berlinga 5 od 8 listopada 2010 roku ruszył innowacyjny projekt „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"–opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet III:Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałania 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia w klasie ID.

Planowane zakończenie zajęć z uczniami w ramach projektu to 15 kwiecień 2011 roku. Nasze liceum jako jedna z 6 szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim bierze udział w tym projekcie.
Zajęcia z uczniami w ramach projektu na terenie szkoły przeprowadzi nauczyciel tej szkoły Bożena Nożewska, który odbył w ramach tego projektu 160 godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i otrzymał certyfikat ratownika przedmedycznego.
W zajęciach bierze udział 28 uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na udział w zajęciach. Forma zajęć to zajęcia pozalekcyjne. Odbywają się one raz w tygodniu dla każdej z dwóch grup, ponieważ w większości to zajęcia praktyczne, dlatego klasa została podzielona na 2 zespoły.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.
Uczniowie w ramach tego programu poszerzą swoje kompetencje, a w konsekwencji będą przygotowani do reagowania w pewnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
Poprzez praktyczną naukę pierwszej pomocy, uczniowie zdobędą też wiarę w siebie i konieczne do podejmowania działań ratowniczych przekonanie o swych kwalifikacjach (zdjęcia w galerii).

Bożena Nożewska