Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
01.09.2017.
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej w I semestrze roku szkolnego 2017/2018Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017

Dyrekcja

2.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.09.2017

Dyrekcja

3.

Zebrania z rodzicami (wybór Trójek klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły).

13.09.2017

Dyrekcja

4.

Próbna ewakuacja szkoły

06.10.2017

Dyrekcja

5.

Wystawienie zagrożeń w klasach III LO.

17.11.2017

Dyrekcja

6.

Dzień otwarty, dla rodziców klas LO i Gim.

21.11.2017

Dyrekcja

7.

Próbny egzamin gimnazjalny

04-06.12.2017

Dyrekcja

8.

Próbny egzamin maturalny

01-08.12.2017

Dyrekcja

9.

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

Listopad lub grudzień

Dyrekcja

10.

Sprawdziany dyrektorskie w LO I Gimnazjum

11-12.12.2017

Dyrekcja

11.

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach gimnazjalnych i I-II liceum

08.12.2017

Dyrekcja

12.

Klasyfikacyjne posiedzenie dla klas III LO

20.12.2017

Dyrektor

nauczyciele

13.

Zakończenie I semestru w klasach III LO

22.12.2017

Dyrekcja

14.

Wywiadówka dla klas III LO

03.01.2018

Dyrekcja

Nauczyciele

15.

Posiedzenie klasyfikacyjne dla Gimnazjum i klas I i II LO

11.01.2018

 

Dyrekcja

16.

Zakończenie I semestru w szkole

12.01.2018

Dyrekcja

17.

Ferie zimowe

15.01-26.01.2018

Dyrekcja

18.

Studniówka klas III LO

27.01.2018

Dyrekcja

19.

Posiedzenie RP podsumowujące I semestr 2017/2018

30.01.2018

Dyrekcja

20.

Wywiadówka dla klas I i II LO i wszystkich klas

Gimnazjum

31.01.2018

Dyrekcja