Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
29.01.2018.
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej w II semestrze roku szkolnego 2017/2018


Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

1.

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej

30.01.2018

Dyrekcja

2.

Rekolekcje Wielkopostne

 

15-16.03.2018

 

3.

Wystawienie zagrożeń w kl. III LO

19.03.2018

Dyrekcja

4.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas licealnych
i klas gimnazjalnych

19.03.2018

Dyrekcja

5.

XIV Prezentacje Edukacyjne

20.03.2018

Dyrekcja I Zespół przygotowujący

6.

Festiwal Nauki w Szkole

Kwiecień 2018

Dyrekcja

7.

Posiedzenie klasyfikacyjne kl. III LO

23.04.2018

Dyrekcja

8.

Egzaminy gimnazjalne

18-20.04.2018

Dyrekcja

9.

Uroczyste zakończenie szkoły kl. III LO

26.04.2018

Dyrekcja

10.

Egzaminy maturalne

04-25.05.2018

Dyrekcja

11.

Wystawienie zagrożeń dla Gimnazjum

i kl. I-II LO

17.05.2018

Dyrekcja

12.

Dzień otwarty dla Rodziców

17.05.2018

Dyrekcja

13.

Sprawdziany semestralne w LO I Gimnazjum

28-30.05.2018

Dyrekcja

14.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

18.06.2018

Dyrekcja

15.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla

kl. III Gimnazjum

21.06.2018

Dyrekcja

16.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018

Dyrekcja