Projekty Unijne w III LO
16.09.2010.

Po raz kolejny III LO przystąpiło do realizacji  nowego unijnego projektu dla młodzieży. Projekt " ENJOY, EXPLORE and LEARN " został stworzony, aby rozwinąć w młodych ludziach pasję podróżowania, zachęcić ich do odkrywania nowych miejsc i poznawania ludzi, otwierania się na nowe możliwości. Autorem i międzynarodowym koordynatorem przedsięwzięcia jest p. Halina Bartłoszewska.

Dotychczas szkoła uczestniczyła w trzech innych projektach, nad którymi czuwały p. Małgorzaty Chodup i p.Izabeli Salis. Podejmując nowe wyzwania, chcemy wyzwolić w młodych podróżnikach kreatywność działań zarówno podczas wycieczek, planowania tras rowerowych, odkrywania nieznanych szlaków czy w trakcie udziału w orientacyjnych grach w terenie. Takie rodzaje i formy aktywności jednoczą uczniów, pomagają  znaleźć przyjaciół i uczą odpowiedzialności za współtowarzyszy podróży, jak i siebie samych. Naszym priorytetem jest zachęcenie do udziału w projekcie uczniów zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych tak, aby zintegrować  te dwie grupy, zwiększyć ich poczucie własnej wartości, wzmocnić wiarę, a jednocześnie udowodnić tym drugim, iż mimo swej niepełnosprawności mają szansę na realizację własnych ambicji i celów. Włączenie do projektu dzieci niepełnosprawnych umożliwi nam, ludziom oceniającym świat z trochę innej perspektywy, poznanie warunków ich życia, dążeń, marzeń i pragnień. Mamy nadzieję, że będzie to jeden z bodźców,  który pomoże wszystkim odkryć i zaakceptować swoje miejsce i rolę w grupie. Organizowanie campingów, wycieczek rowerowych i zachęcanie młodych ludzi do bycia w ruchu wiąże się nieodzownie z promocją zdrowego stylu życia. Jest to niezwykle istotne dla młodzieży, która prowadzi tryb życia wypełniony obowiązkami, a na aktywność fizyczną, rozrywkę czy odpoczynek pozostaje niewiele czasu.

W ramach realizacji zadań  projektowych dniu 13 września odbyło się spotkanie młodzieży z filmowcem, podróżnikiem Filipem Jacobsonem. Tematyka Turcji, jej kultury przybliżyła młodzieży ten tak odległy kraj. Ciekawa relacja z podróży Filipa zachęciła wiele osób do realizowania swoich marzeń i odkrywania pięknych zakątków naszej ziemi.