Rekrutacja do liceum.Infrormacje dla kandydatów
22.06.2012.
Kolejność działań w procesie rekrutacji.
Jak dobrze wybrać szkołę. 
Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szk. 2012/2013.
Wykaz konkursów przedmiotowych uwzględnianych w procesie rekrutacji.
Lista dyscyplin sportowych, z których osiągnięcia są punktowane w procesie rekrutacji
Wykaz olimpiad przedmiotowych
Harmonogram_przyjmowania_dokumentow