Rafał Szypulski uczestnikiem Kongresu Młodych Matematyków Polskich w Lublinie
05.10.2018.
VII Kongres Młodych Matematyków Polskich odbył się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 20-23 września 2018 roku. Głównym celem tego prestiżowego wydarzenia było spotkanie około 180 najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Reprezentanci zostali wytypowani przez kuratoria oświaty ze wszystkich województw. Spośród młodzieży ostrołęckich szkół zostało zaproszonych dwóch, w tym jednym z nich jest uczeń III Liceum Ogólnokształcącego z kl. IIIB – Rafał Szypulski. To wyróżnienie pozwoliło naszemu uczniowi wzbogacić swoją wiedzę i nawiązać kontakty z innymi pasjonatami matematyki.


Podczas Kongresu młodzi matematycy mogli wysłuchać specjalnie dla nich przygotowanych wykładów, zaprezentowanych przez znanych naukowców. Mogli także podyskutować z profesorami wyższych uczelni o „królowej nauk”. Między innymi wygłoszone zostały wykłady: „Wszystko (no, prawie wszystko) o cykloidzie” i „O analogiach i ich braku”. Organizatorami VII Kongresu był Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

Gratulujemy Rafałowi uczestnictwa w tym ważnym ogólnopolskim wydarzeniu i życzymy dalszych, nie tylko matematycznych, sukcesów w przyszłości.