Uwaga, uwaga!!!
02.10.2018.
Ogłaszamy szkolny konkurs na ulotkę o dopalaczach „Nie daj się wypalić”. Przedsięwzięcie ma na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy oraz promowaniem zdrowego stylu życia. Podstawowe założenia ulotki konkursowej to: jasne, krótkie i zrozumiałe treści, które mówią o tym, że dopalacze mają negatywny wpływ na zdrowie, hasło ukazujące dopalacze w złym świetle, przejrzystość i łatwość w odbiorze, forma wykonania ulotki dowolna. Ostateczny termin składania prac 19.10.2018r., do pokoju 35. Czekają atrakcyjne nagrody. Wyniki zostaną ogłoszone na szkolnej gazetce ściennej oraz na stronie szkoły. Koordynatorzy-pedagodzy: Marzena Szymańska, Dorota Pierzchała.