Projekt Akademia Juniora
12.09.2018.
Akademia Juniora jest projektem realizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce przeznaczonym dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu, w soboty wg ustalonego grafiku, który zostanie podany do wiadomości po zakończeniu rekrutacji. Słuchaczom proponujemy zajęcia realizowane w blokach:
  • nauk ścisłych – obejmujących zagadnienia z matematyki, fizyki i informatyki
  • humanistycznym – obejmującym zagadnienia z języka polskiego, historii, nauk społecznych, kulturoznawstwa, warsztatów teatralnych oraz gwary kurpiowskiej
  • przyrodniczym – obejmującym zagadnienia z biologii, geografii, chemii
  • lingwistycznym – zajęcia językowe prowadzone w językach angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim (zgodnie z harmonogramem)
  • sportowym


W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja rozpocznie się 15 września 2018r., a zakończy 25 września 2018r. Limit miejsc w każdym z bloków zajęć określa się na 10 słuchaczy, przy czym każdy Słuchacz może uczestniczyć w co najwyżej dwóch blokach zajęciowych. W szczególnych przypadkach organizator może zwiększyć limit miejsc do 12. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. O tym fakcie Rodzice zostaną powiadomieni drogą mailową.

Wszelkie pytania dotyczące projektu należy przekazywać Organizatorowi wyłącznie drogą mailową na adres : akademiajuniora@zs5.pl
 

Zobacz: regulamin

Pobierz: deklaracja

Pobierz: formularz