Dyrekcja III LO gratuluje tegorocznym Maturzystom uzyskania świadectw dojrzałości
03.07.2018.

Możemy się poszczycić wyjątkowymi osiągnięciami naszych absolwentów 

100 % wynik z egzaminu uzyskano z następujących przedmiotów:

język angielski - poziom podstawowy- 16;

matematyka- poziom podstawowy- 7;

język polski- poziom rozszerzony- 4;

informatyka- poziom rozszerzony- 1;

język polski -poziom podstawowy- 1;

historia- poziom rozszerzony- 1;

język francuski- poziom podstawowy-1.

 

Bardzo wysoki wynik, tj. powyżej 90% uzyskano z następujących przedmiotów:

język angielski- poziom podstawowy- 43;

język angielski- poziom rozszerzony- 8;

matematyka- poziom podstawowy- 18;

język polski- poziom rozszerzony-4;

język polski- poziom podstawowy-2.

 

Życzymy powodzenia w „dorosłym życiu” i w rekrutacji na wymarzone studia.