Nawigator 2018
04.04.2018.

 

Narzędzie nr 1: Pomocniczy kwestionariusz

Narzędzie nr 2: Co umiem?

Narzędzie nr 3: Jaki mam charakter?

Narzędzie nr 4: Ćwiczenie Jaki jest Twój temperament?

Narzędzie nr 5: Kwestionariusz uzdolnień

Narzędzie nr 6: Co mnie interesuje?

Narzędzie nr 7: Co jest dla mnie ważne?

Narzędzie nr 8: Kwestionariusz ankiety do oceny własnej

Narzędzie nr 9: Jaką mam motywację?

Narzędzie nr 10: Jaki jest mój stan zdrowia?