Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego
20.03.2018.Rejestracja

Kierunki kształcenia

Opis profili

Harmonogram działań gimnazjalisty

Kryteria punktacji 2018/2019

List do rodziców

Zapraszamy do wirtualnej wędrówki po naszej szkole