Wycieczka edukacyjna do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
09.10.2017.
9 października klasa ID pod opieką pani Małgorzaty Tomaszewskiej – Podolak i pani Grażyny Żebrowskiej uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób placówka przygotowuje dzieci i młodzież do samodzielnego życia.