Harmonogram rekrutacji 2017/2018
26.04.2017.


Lp.

Data

Postępowanie

REKRUTACJA ZASADNICZA

1.

od 8 maja od godz. 10.00

do 19 maja do godz. 15.00

kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

2.

od 16 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca do godz. 16.00

istnieje możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

3.

od 23 czerwca od godz. 12.00

do 28 czerwca do godz. 16.00

kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone przez gimnazjum za zgodność z oryginałem)

4.

od 8 maja do 5 lipca

weryfikacja wniosków o przyjęcie do IIILO i innych złożonych dokumentów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną

5.

5 lipca do godz. 16.00

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych IIILO oraz listy osób niezakwalifikowanych (w kolejności alfabetycznej); także najniższej liczby punktów, uprawniającej do przyjęcia

6.

od 6 lipca od godz. 10.00

do 14 lipca 12.00

zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły, składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, dwa aktualne zdjęcia (rozmiar 30 x 42 mm) oraz oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń

7.

do 14 lipca do godz. 16.00

ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

8.

od 10 sierpnia od godz. 10.00

do 14 sierpnia do 16.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.

od 10 sierpnia do 28 sierpnia

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną

10.

do 28 sierpnia do godz. 12.00

podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

11.

od 29 sierpnia od godz. 8.00

do 30 sierpnia do godz. 16.00

zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwóch aktualnych zdjęć (rozmiar 30 x 42 mm)

12.

do 31 sierpnia do godz. 16.00

ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2017/2018