Strona główna arrow Enjoy,explore and learn
Zespół Szkół Nr 5 | 24.07.2019.
ADRES SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 5
im. Unii Europejskiej
07-410 Ostrołęka
ul. Ks.F.Blachnickiego 5
tel./fax (029)760-36-92

e-mail: ZS Nr 5


REKRUTACJA 2019/2020

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kwestionariusz liceum
Strona główna
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

BIBLIOTEKA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Plan zajęć 2018/2019
Rozkład dzwonków
Kalendarz 2018/2019
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019
Ważne wydarzenia ZS 5
DYŻURY
Dyrekcja
Pedagog i psycholog
Sekretariat
Rada Rodziców
DOKUMENTY
Statut ZS Nr 5
Zmiany w statucie ZS Nr 5
Regulamin Dziennika Elektronicznego
WYCHOWAWCZE
Program wychow. III LO
Program wychow.Gim.Nr 5
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
Wytyczne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Liceum
Gimnazjum
PROJEKTY ZS5
Projekt Comenius
Zagrajmy o sukces
Pomoc przedmedyczna
Enjoy,explore and learn
EEGBL Liga Europejska Koszykówki
Projekt edukacyjny gimn
INFORMACJE
Osiągnięcia Liceum
Osiągnięcia Gimnazjum
Lista nauczycieli
STOWARZYSZENIE ZS5

GOŚCIMY
Odwiedza nas 1 gość
Galeria zdjęć
WARTO ZOBACZYĆ

Portal Unii Europejskiej


DODAJ DO ULUBIONYCH
 
 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
POGODA
 
 
 
Projekt Comenius Drukuj Wyślij znajomemu
15.04.2009.

Jednocząca się Europa, likwidacja granic, stawia przed polską szkołą coraz to nowe zadania, naturalnym staje się poszukiwanie coraz to nowych źródeł inspiracji twórczej. Nowa rzeczywistość wymaga by młodzież rozwijała i doskonaliła umiejętności wpływające na poprawę sposobów komunikowania się, a jednocześnie korzystania z doświadczeń swoich Europejskich rówieśników.  Wychodząc temu naprzeciw Zespół Szkół Nr 5 w Ostrołęce propaguje postawy proeuropejskie i przygotowuje uczniów do podjęcia wyzwań w nowych obszarach, jakie stwarza m.in. Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Projekt „Zielony dom talentów” oraz Partnerski Projekt Comeniusa Projekt dwustronny Rumunia – Polska.


DG Edukacja i Kultura Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Projekt „Zielony dom talentów”

Cele projektu:
- stworzenie europejskiego laboratorium dla zdolnych uczniów ze wszystkich partnerskich szkół, jak i dla tych, którzy do tej pory nie odkryli w sobie takich zdolności;
- znajomość innych kultur i  edukacja inter-kulturowa poprzez artystyczne i kulturowe zajęcia wszystkich instytucji partnerskich;
- tworzenie różnych warsztatów tematycznych takich jak: muzyczne, taneczne (muzyka klasyczna, muzyka instrumentalna, taniec i muzyka tradycyjna), sztuka (malarstwo, rzeźba), media i projektowanie, sport, warsztaty biznesowe, informatyka;
- rozwijanie świadomości kulturowej i duchowej, wzbudzanie zainteresowania biznesem;
- promowanie w kontekście europejskim, uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowo-społecznej, a także ich społeczności;
- ustawiczna praca nad poznaniem zasad komunikowania się
w języku angielskim oraz językach każdego z krajów wchodzących w skład projektu;
- promocja indywidualności w kontekście wielkiej europejskiej rodziny, przy okazji występów artystycznych, takich jak: muzyczne, taneczne, wystawa sztuki tradycyjnej, międzynarodowe spotkania itp.
- podtrzymanie pomysłu nauki o życiu w laboratoriach, przez udział grup wiekowych w przedziale 8-20 lat, a także dziadków i rodziców biorących czynny udział w różnorodnych warsztatach.

Dotychczas odbyło się jedno spotkanie projektowe w mieście Roman w Rumunii – w dniach 25.X.-29.X.2008r. W wizycie wzięło udział 4 nauczycieli i 4 uczniów. Kolejna wizyta będzie miała miejsce w Correggio we Włoszech w dniach 21.III.-28.III.2009r. Weźmie w niej udział 2 nauczycieli i 2 uczniów.

Partnerski Projekt Comeniusa
Projekt dwustronny Rumunia – Polska
Pomysł tego projektu narodził się z potrzeby wyrobienia zdrowych nawyków życiowych, fizycznych jak i duchowych, u naszych uczniów. Chcemy pomóc im w zrozumieniu zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportów, szczególnie tych tradycyjnych i w ten sposób rozwinąć zamiłowanie do tradycji i sztuki. Sport i teatr służą stworzeniu silnych osobowości, nauce współpracy, rozwojowi wrażliwości, kreatywności oraz różnych postaw i umiejętności życiowych a także wymagają zdolności komunikowania się, dlatego też zdecydowaliśmy się użyć obu metod w wirtualnym projekcie. Poprzez rozmaite aktywności (uczenie się języków przez uczniów i nauczycieli, poznanie tradycyjnego sportu ‘oina’, prezentację świata sportu przez teatr, stworzenie wirtualnego mostu pomiędzy dwoma szkołami partnerskimi, stworzenie wirtualnej trasy pomiędzy Rumunią i Polską, odkrywanie walorów kulturalnych i turystycznych wszystkich krajów należących do trasy), pragniemy rozwinąć w uczniach głód wiedzy, chęć uprawiania sportów służących zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, chęć zdobywania informacji, odkrycia piękna, a także podobieństw i różnic, w tradycji obu krajów, chęć łączenia pracy i przyjemności, czyli sportu i teatru. Produkt końcowy ma dwa wymiary: lingwistyczny i praktyczny: w sferze lingwistycznej to przewodnik językowy terminów i wyrażeń związanych ze sportem i teatrem, strona internetowa po rumuńsku i polsku pokazująca most turystyczny. Produkt praktyczny to mecz „oiny” drużyn mieszanych oraz sztuka ukazująca życie uczniów poprzez sport.

Cele projektu:
- wzbogacenie perspektyw kulturalnych i poprawienie umiejętności komunikacyjnych, jak również stanu zdrowia uczniów, poprzez prowadzenie wirtualnego kursu jednoczącego dwa kraje, uczenie się tradycyjnego sportu i przedstawienie teatralne;
- udoskonalenie zdolności pracy w grupie oraz nabycie nowych kompetencji społecznych;
- odkrycie i nauczenie się tradycyjnego sportu „oina” w mieszanych grupach (uczniowie polscy i rumuńscy);
- poprawa kompetencji lingwistycznych, szczególnie tych związanych z terminem „oina”, sportem i teatrem;
- udoskonalenie sprawności fizycznej i umiejętności teatralnych uczniów;
- wzmocnienie uczniowskiej kreatywności, poprzez zaplanowanie i wystawienie sztuki teatralnej;
- połączenie zajęć fizycznych i umysłowych w celu zdobycia wiedzy na temat turystyki, historii, tradycji i kultury krajów zaangażowanych w projekt;
- użycie nowych technologii informacyjnych niezbędnych w tworzeniu strony internetowej, zawierającej wirtualny most pomiędzy obydwoma państwami, i promującej turystykę lokalną, regionalną i narodową.

Tematy i problemy:
- Terminologia sportowa i teatralna przetłumaczona na język rumuński i polski za pomocą języka angielskiego.
- Tradycyjny sport rumuński „oina” (zasady, przepisy i nauka gry).
- Wirtualny most turystyczny przez Rumunię i Polską ze wszystkimi walorami turystycznymi znajdującymi się na trasie.
- Słownik opisowy składający się z dwóch części: pierwsza przedstawia terminologię tradycyjnego sportu; druga definicje teatralne.
- Teatr jako sposób pokazania zajęć i życia młodych ludzi; metoda polepszenia kompetencji językowych oraz środek swobodnego wyrażania opinii i pragnień uczniów w trzech językach użytych w projekcie.
- Zdrowie fizyczne i duchowe osiągnięte przez różnorodne aktywności sportowe.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
   
     

 
 

Zespół Szkół Nr 5 im.Unii Europejskiej, 07-410 Ostrołęka, ul. Ks.F.Blachnickiego 5, tel.(029) 760-36-92 ; e-mail : ZS Nr 5