Strona główna
Zespół Szkół Nr 5 | 25.06.2019.
ADRES SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 5
im. Unii Europejskiej
07-410 Ostrołęka
ul. Ks.F.Blachnickiego 5
tel./fax (029)760-36-92

e-mail: ZS Nr 5


REKRUTACJA 2019/2020

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kwestionariusz liceum
Strona główna
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

BIBLIOTEKA
ARCHIWUM

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Plan zajęć 2018/2019
Rozkład dzwonków
Kalendarz 2018/2019
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019
Ważne wydarzenia ZS 5
DYŻURY
Dyrekcja
Pedagog i psycholog
Sekretariat
Rada Rodziców
DOKUMENTY
Statut ZS Nr 5
Zmiany w statucie ZS Nr 5
Regulamin Dziennika Elektronicznego
WYCHOWAWCZE
Program wychow. III LO
Program wychow.Gim.Nr 5
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
Wytyczne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Liceum
Gimnazjum
PROJEKTY ZS5
Projekt Comenius
Zagrajmy o sukces
Pomoc przedmedyczna
Enjoy,explore and learn
EEGBL Liga Europejska Koszykówki
Projekt edukacyjny gimn
INFORMACJE
Osiągnięcia Liceum
Osiągnięcia Gimnazjum
Lista nauczycieli
STOWARZYSZENIE ZS5

GOŚCIMY
Odwiedza nas 11 gości
Galeria zdjęć
WARTO ZOBACZYĆ

Portal Unii Europejskiej


DODAJ DO ULUBIONYCH
 
 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
POGODA
 
 
 
Projekt "Szukając Einsteina-Akademia Umysłów Ścisłych" Drukuj Wyślij znajomemu
15.11.2012.Cele projektu

Celem zasadniczym tego przedsięwzięcia edukacyjnego jest zwiększanie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. Jego realizacja przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zasadniczy etap projektu adresowany jest do wyłonionej w etapach wcześniejszych grupy uczniów z wybranych szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli matematyki, fizyki i chemii z tych szkół. Uczniowie wezmą udział w specjalnych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach, do których uczęszczają, a także będą mieć możliwość zwiedzania Politechniki Warszawskiej i wezmą udział w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z matematyki, fizyki i chemii w pracowniach na terenie tej uczelni.

Zajęcia z uczniami prowadzone będą wg metody „lekcji holistycznej” łącząc treści z trzech przedmiotów. Prowadzić je będą specjalnie w tym celu przeszkoleni nauczyciele wykorzystując przygotowane dla nich i dla uczniów materiały filmowe oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

Etapy projektu
Przygotowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w zajęciach z uczniami w późniejszych etapach
Wyłonienie 72 nauczycieli matematyki, fizyki i chemii z 24 szkół ponadgimnazjalnych oraz przeszkolenie ich do późniejszego prowadzenia zajęć z uczniami.
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz zajęcia laboratoryjne na Politechnice Warszawskiej.

W pierwszym etapie nagranych zostało 30 wykładów prowadzonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Ich słuchaczami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  Tematyka wykładów dotyczy różnych dziedzin wiedzy, od matematyki aż po inżynierię materiałową. Wśród tematów nagranych wykładów możemy znaleźć m.in. zagadnienia dotyczące fraktali, rachunku prawdopodobieństwa, holografii, problemów energetycznych, kosmologii a także chemii spożywczej. Przygotowane materiały filmowe nie mają zastąpić lekcji, lecz rozbudzić w uczniach ciekawość i być dla nich inspiracją do dalszych poszukiwań. Do każdego z nagranych wykładów opracowany został również podręcznik dla nauczyciela oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia. Wszystkie te materiały będą możliwe do pobrania ze strony internetowej projektu.

W drugim etapie, w drodze specjalnego postępowania rekrutacyjnego wyłoniona zostanie 72. osobowa grupa nauczycieli trzech przedmiotów z 24 szkół. Każda zainteresowana szkoła powinna zgłosić trzech nauczycieli. Wezmą oni udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu metodyki realizacji innowacyjnego programu dydaktycznego, łączącego treści programowe z matematyki, fizyki i chemii. Szkolenia te prowadzone będą przez metodyków oraz praktyków edukacyjnych.

W kolejnym etapie przeszkoleni w ramach projektu nauczyciele prowadzić będą w swoich szkołach zajęcia pozalekcyjne dla wyłonionych grup uczniów. Ponadto uczniowie biorący udział w tych zajęciach wezmą udział w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z chemii, fizyki oraz matematyki w pracowniach na terenie Politechniki Warszawskiej. Projekt zakłada, iż podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie, pod opieką nauczyciela, będą wykorzystywać materiały dydaktyczne w postaci filmowych nagrań wykładów oraz zeszytu ćwiczeń.

Beneficjenci
Głównymi beneficjentami projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z założeniami wezmą oni udział w specjalnych zajęciach pozalekcyjnych obejmujących zakresem treściowym trzy przedmioty przyrodnicze: matematykę, fizykę i chemię. Uczniowie będą także mieć możliwość zwiedzania Politechniki Warszawskiej i wezmą udział w zajęciach laboratoryjnych z wymienionych przedmiotów w pracowniach na terenie tej uczelni.

Kolejnymi beneficjentami projektu są nauczyciele. Wyłoniona w drodze rekrutacji grupa pedagogów zostanie objęta szkoleniem z zakresu metodyki realizacji innowacyjnego programu dydaktycznego (nauczanie holistyczne), łączącego treści programowe z matematyki, fizyki i chemii. Będzie to bazą do przeprowadzenia przez nich specjalnych zajęć pozalekcyjnych z uczniami.

Projekt obejmuje uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
   
     

 
 

Zespół Szkół Nr 5 im.Unii Europejskiej, 07-410 Ostrołęka, ul. Ks.F.Blachnickiego 5, tel.(029) 760-36-92 ; e-mail : ZS Nr 5