Strona główna
Zespół Szkół Nr 5 | 24.03.2019.
ADRES SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 5
im. Unii Europejskiej
07-410 Ostrołęka
ul. Ks.F.Blachnickiego 5
tel./fax (029)760-36-92

e-mail: ZS Nr 5

REKRUTACJA 2019/2020

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kwestionariusz liceum
Strona główna
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

BIBLIOTEKA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Plan zajęć 2018/2019
Rozkład dzwonków
Kalendarz 2018/2019
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019
Ważne wydarzenia ZS 5
DYŻURY
Dyrekcja
Pedagog i psycholog
Sekretariat
Rada Rodziców
DOKUMENTY
Statut ZS Nr 5
Regulamin Dziennika Elektronicznego
WYCHOWAWCZE
Program wychow. III LO
Program wychow.Gim.Nr 5
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
Wytyczne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Liceum
Gimnazjum
PROJEKTY ZS5
Projekt Comenius
Zagrajmy o sukces
Pomoc przedmedyczna
Enjoy,explore and learn
EEGBL Liga Europejska Koszykówki
Projekt edukacyjny gimn
INFORMACJE
Osiągnięcia Liceum
Osiągnięcia Gimnazjum
Lista nauczycieli
STOWARZYSZENIE ZS5

GOŚCIMY
Galeria zdjęć
WARTO ZOBACZYĆ

Portal Unii Europejskiej


DODAJ DO ULUBIONYCH
 
 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
POGODA
 
 
 
"Sport i aktywny wypoczynek"-konkurs z języka angielskiego Drukuj Wyślij znajomemu
30.09.2012.
W roku szkolnym 2012/2013 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty konkursy przedmiotowe dla gimnazjów z województwa mazowieckiego. Konkursy są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.


Konkursy przedmiotowe obejmują treści określone w podstawie programowej danego przedmiotu oraz treści poszerzające podstawę programową.

Eliminacje szkolne Konkursu Języka Angielskiego odbędą się w dniu 19 października 2012 r.
Do I etapu konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń klas I-III gimnazjum.

Temat przewodni konkursu to SPORT I AKTYWNY WYPOCZYNEK.

ZALECANA LITERATURA:
1. Podręczniki dla szkól gimnazjalnych dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN
2. Materiały pomocnicze typu: repetytoria, słowniki tematyczne
3. Oxford Guide to British and American Culture, Oxford 2000
4. English Grammar in use, Murphy R., Cambridge 2005

STRONY INTERNETOWE:

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się oraz pobieranie druków pisemnej zgody rodziców u swoich nauczycieli języka angielskiego.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
   
     

 
 

Zespół Szkół Nr 5 im.Unii Europejskiej, 07-410 Ostrołęka, ul. Ks.F.Blachnickiego 5, tel.(029) 760-36-92 ; e-mail : ZS Nr 5