Strona główna arrow Zagrajmy o sukces
Zespół Szkół Nr 5 | 21.06.2019.
ADRES SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 5
im. Unii Europejskiej
07-410 Ostrołęka
ul. Ks.F.Blachnickiego 5
tel./fax (029)760-36-92

e-mail: ZS Nr 5


REKRUTACJA 2019/2020

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kwestionariusz liceum
Strona główna
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

BIBLIOTEKA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Plan zajęć 2018/2019
Rozkład dzwonków
Kalendarz 2018/2019
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019
Ważne wydarzenia ZS 5
DYŻURY
Dyrekcja
Pedagog i psycholog
Sekretariat
Rada Rodziców
DOKUMENTY
Statut ZS Nr 5
Zmiany w statucie ZS Nr 5
Regulamin Dziennika Elektronicznego
WYCHOWAWCZE
Program wychow. III LO
Program wychow.Gim.Nr 5
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
Wytyczne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Liceum
Gimnazjum
PROJEKTY ZS5
Projekt Comenius
Zagrajmy o sukces
Pomoc przedmedyczna
Enjoy,explore and learn
EEGBL Liga Europejska Koszykówki
Projekt edukacyjny gimn
INFORMACJE
Osiągnięcia Liceum
Osiągnięcia Gimnazjum
Lista nauczycieli
STOWARZYSZENIE ZS5

GOŚCIMY
Galeria zdjęć
WARTO ZOBACZYĆ

Portal Unii Europejskiej


DODAJ DO ULUBIONYCH
 
 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
POGODA
 
 
 
Projekt "Zagrajmy o sukces" Drukuj Wyślij znajomemu
27.09.2010.

Od września 2010 roku do listopada 2011 roku realizowany będzie w naszej szkole projekt „Zagrajmy o sukces”, który jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Odbiorcami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego.

Uczniowie klas drugich zostaną objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Będą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie m.in. nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych i zajęć informatyczno-telekomunikacyjnych, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Dodatkowo młodzież zostanie objęta doradztwem edukacyjno-zawodowym w zakresie możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zajęciami sportowymi.
Więcej informacji o projekcie i udziale w nim udziela p. Joanna Chodkowska – koordynator projektu w naszej szkole.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
   
     

 
 

Zespół Szkół Nr 5 im.Unii Europejskiej, 07-410 Ostrołęka, ul. Ks.F.Blachnickiego 5, tel.(029) 760-36-92 ; e-mail : ZS Nr 5