Strona główna arrow Rozkład dzwonków
Zespół Szkół Nr 5 | 19.12.2018.
ADRES SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 5
im. Unii Europejskiej
07-410 Ostrołęka
ul. Ks.F.Blachnickiego 5
tel./fax (029)760-36-92

e-mail: ZS Nr 5

Strona główna
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kwestionariusz liceum
Kwestionariusz gimnazjum
BIBLIOTEKA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Plan zajęć 2018/2019
Rozkład dzwonków
Kalendarz 2018/2019
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019
Ważne wydarzenia ZS 5
DYŻURY
Dyrekcja
Pedagog i psycholog
Sekretariat
Rada Rodziców
DOKUMENTY
Statut ZS Nr 5
Regulamin Dziennika Elektronicznego
WYCHOWAWCZE
Program wychow. III LO
Program wychow.Gim.Nr 5
Procedura ds frekwencji
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
Wytyczne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Liceum
Gimnazjum
PROJEKTY ZS5
Projekt Comenius
Zagrajmy o sukces
Pomoc przedmedyczna
Enjoy,explore and learn
EEGBL Liga Europejska Koszykówki
Projekt edukacyjny gimn
INFORMACJE
Osiągnięcia Liceum
Osiągnięcia Gimnazjum
Lista nauczycieli
STOWARZYSZENIE ZS5

WSAP
GOŚCIMY
Galeria zdjęć
GRA EDUKACYJNA
WARTO ZOBACZYĆ

Portal Unii Europejskiej


DODAJ DO ULUBIONYCH
 
 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
POGODA
 
 
 
Dlaczego III LO? Drukuj Wyślij znajomemu
15.04.2009.

III LO – tu rozwiniesz swój talent i kreatywnie spędzisz czas!

To szkoła, w której uczniowie mogą realizować swoje ambicje i wykorzystywać własny potencjał intelektualny.

1. Zajęcia prowadzą nauczyciele tworzący przyjazną atmosferę i stosujący nowatorskie metody nauczania.
2. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, wybierając klasę realizującą w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty:
- matematykę, fizykę, informatykę
- matematykę, fizykę, język angielski
- matematykę, informatykę, historię sztuki z elementami plastyki
- matematykę, geografię, język angielski
- biologię, chemię, fizykę
- biologię, chemię
- biologię, chemię, matematykę
- historię, geografię, WOS
- język polski, historię, wiedzę o kulturze, język angielski
3. Każda klasa jednocześnie uczy się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego. W pięciu klasach dodatkowo wprowadzono naukę języka łacińskiego.
4. Szkoła oferuje uczniom rozwijanie pasji w kołach zainteresowań. Młodzież może uczestniczyć w zajęciach chóru, Klubu Europejskiego, należeć do koła humanistycznego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologicznego, geograficznego, historycznego, matematycznego, chemicznego, fizycznego, zespołu tanecznego. Prowadzone są również pozalekcyjne zajęcia sportowe w różnych sekcjach.
5. Na terenie naszej placówki działa Lokalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, którego jednym z głównych zadań jest promowanie regionu i zachowań proekologicznych.
6. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (w tym dwie pracownie komputerowe posiadające stałe łącze z Internetem) oraz skomputeryzowaną, posiadającą 8 tysięcy woluminów, bibliotekę.
7. Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnej hali gimnastycznej oraz siłowni.
8. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym. Organizowane są dyskoteki, spotkania z przedstawicielami kultury, wycieczki do muzeów, kin i teatrów. Dzięki działalności koła geograficznego młodzież może zwiedzać nie tylko Polskę, ale także Europę.
9. Uczniowie naszej szkoły osiągają znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
10. III LO współpracuje ze szkołami z Finlandii, Niemiec, Włoch, Rumunii  w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
11. Co roku absolwenci III LO dostają się na renomowane uczelnie w Polsce. Wielu z nich studiuje w uniwersytetach i na politechnikach. Są również tacy, którzy kształcą się w akademiach medycznych, szkołach teatralnych, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkole Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej, a nawet poza granicami kraju.

TU ROZWINIESZ SWÓJ TALENT I KREATYWNIE SPĘDZISZ WOLNY CZAS.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
   
     

 
 

Zespół Szkół Nr 5 im.Unii Europejskiej, 07-410 Ostrołęka, ul. Ks.F.Blachnickiego 5, tel.(029) 760-36-92 ; e-mail : ZS Nr 5