Strona główna arrow Rozkład dzwonków
Zespół Szkół Nr 5 | 24.06.2019.
ADRES SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 5
im. Unii Europejskiej
07-410 Ostrołęka
ul. Ks.F.Blachnickiego 5
tel./fax (029)760-36-92

e-mail: ZS Nr 5


REKRUTACJA 2019/2020

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kwestionariusz liceum
Strona główna
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

BIBLIOTEKA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Plan zajęć 2018/2019
Rozkład dzwonków
Kalendarz 2018/2019
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019
Ważne wydarzenia ZS 5
DYŻURY
Dyrekcja
Pedagog i psycholog
Sekretariat
Rada Rodziców
DOKUMENTY
Statut ZS Nr 5
Zmiany w statucie ZS Nr 5
Regulamin Dziennika Elektronicznego
WYCHOWAWCZE
Program wychow. III LO
Program wychow.Gim.Nr 5
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
Wytyczne
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Liceum
Gimnazjum
PROJEKTY ZS5
Projekt Comenius
Zagrajmy o sukces
Pomoc przedmedyczna
Enjoy,explore and learn
EEGBL Liga Europejska Koszykówki
Projekt edukacyjny gimn
INFORMACJE
Osiągnięcia Liceum
Osiągnięcia Gimnazjum
Lista nauczycieli
STOWARZYSZENIE ZS5

GOŚCIMY
Odwiedza nas 1 gość
Galeria zdjęć
WARTO ZOBACZYĆ

Portal Unii Europejskiej


DODAJ DO ULUBIONYCH
 
 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
POGODA
 
 
 
Dlaczego III LO? Drukuj Wyślij znajomemu
15.04.2009.

III LO – tu rozwiniesz swój talent i kreatywnie spędzisz czas!

To szkoła, w której uczniowie mogą realizować swoje ambicje i wykorzystywać własny potencjał intelektualny.

1. Zajęcia prowadzą nauczyciele tworzący przyjazną atmosferę i stosujący nowatorskie metody nauczania.
2. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, wybierając klasę realizującą w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty:
- matematykę, fizykę, informatykę
- matematykę, fizykę, język angielski
- matematykę, informatykę, historię sztuki z elementami plastyki
- matematykę, geografię, język angielski
- biologię, chemię, fizykę
- biologię, chemię
- biologię, chemię, matematykę
- historię, geografię, WOS
- język polski, historię, wiedzę o kulturze, język angielski
3. Każda klasa jednocześnie uczy się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego. W pięciu klasach dodatkowo wprowadzono naukę języka łacińskiego.
4. Szkoła oferuje uczniom rozwijanie pasji w kołach zainteresowań. Młodzież może uczestniczyć w zajęciach chóru, Klubu Europejskiego, należeć do koła humanistycznego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologicznego, geograficznego, historycznego, matematycznego, chemicznego, fizycznego, zespołu tanecznego. Prowadzone są również pozalekcyjne zajęcia sportowe w różnych sekcjach.
5. Na terenie naszej placówki działa Lokalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, którego jednym z głównych zadań jest promowanie regionu i zachowań proekologicznych.
6. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (w tym dwie pracownie komputerowe posiadające stałe łącze z Internetem) oraz skomputeryzowaną, posiadającą 8 tysięcy woluminów, bibliotekę.
7. Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnej hali gimnastycznej oraz siłowni.
8. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym. Organizowane są dyskoteki, spotkania z przedstawicielami kultury, wycieczki do muzeów, kin i teatrów. Dzięki działalności koła geograficznego młodzież może zwiedzać nie tylko Polskę, ale także Europę.
9. Uczniowie naszej szkoły osiągają znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
10. III LO współpracuje ze szkołami z Finlandii, Niemiec, Włoch, Rumunii  w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
11. Co roku absolwenci III LO dostają się na renomowane uczelnie w Polsce. Wielu z nich studiuje w uniwersytetach i na politechnikach. Są również tacy, którzy kształcą się w akademiach medycznych, szkołach teatralnych, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkole Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej, a nawet poza granicami kraju.

TU ROZWINIESZ SWÓJ TALENT I KREATYWNIE SPĘDZISZ WOLNY CZAS.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
   
     

 
 

Zespół Szkół Nr 5 im.Unii Europejskiej, 07-410 Ostrołęka, ul. Ks.F.Blachnickiego 5, tel.(029) 760-36-92 ; e-mail : ZS Nr 5