Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

1.

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej

30.01.2020 r.

Dyrekcja

2.

Festiwal Nauki

11.03.2020r.

Dyrekcja

3.

Dzień otwarty dla Rodziców

19.03.2020 r.

Dyrekcja

4.

Wystawienie zagrożeń w kl. III LO

19.03.2020r.

Dyrekcja

5.

Rekolekcje Wielkopostne

26-27.03.2020r.

Dyrekcja

6.

Forum  Edukacyjne

27.03.2020r.

Dyrekcja

Zespół ds Promocji Szkoły

7.

Posiedzenie klasyfikacyjne klas III LO

20.04.2020 r.

Dyrekcja

8.

Uroczyste zakończenie szkoły klas III LO

24.04.2020 r.

Dyrekcja

9.

Egzaminy maturalne

04-25.05.2020 r.

Dyrekcja

10.

Wystawienie zagrożeń w klasach I i II LO

19.05.2020 r.

Dyrekcja

11.

Dzień otwarty dla Rodziców

19.05.2020 r.

Dyrekcja

12.

Sprawdziany semestralne

25-27.05.2020 r.

Dyrekcja

13.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

19.06.2020 r.

Dyrekcja

14.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020 r.

Dyrekcja