5 marca 2019 roku o godzinie 11.30 klasa IA uczestniczyła w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. Sprawa dotyczyła zabójstwa. Oprócz obejrzenia rozprawy młodzież mogła porozmawiać z sędzią, który podał wiele cennych informacji i udzielił wartościowych rad. Rozprawa  nie trwała długo, około 15-20 minut. Jednak nawet tak krótki czas pozwolił na to, by poczuć atmosferę tego miejsca.

Wycieczka ta umożliwiła poznanie pracy sędziów i zaobserwowanie, jak wygląda prawdziwa rozprawa.  Wizytę zorganizowała wychowawczyni klasy, p. Beata Pyskło.